GRAT电动蒸汽调节阀、气动蒸汽调节阀、手动球阀


    用途:发酵、萃取
    介质:蒸汽、玉米淀粉浆
    口径:DN50\DN65\DN80
    材质: SUS304、WCB
    连接方式:法兰式、对夹式
    密封:合金硬密封、软密封
    控制信号:4-20mA
    工作电源:AC220V 
    设计寿命:6年
    运行日期:2014年3月
    地点:湖北